De Nederlandse School in Moskou

Welkom op de website van de Nederlandse school in Moskou, NTC Mishka. Het volgen van onderwijs aan NTC Mishka (Nederlands Taal- en Cultuuronderwijs) geeft kinderen de kans om tijdens hun verblijf in Moskou op niveau te blijven in de moedertaal. Dit vergemakkelijkt  bij terugkeer de instroom in het onderwijs in Nederland of België.   Met een enthousiast leerkrachten team en hulp van diverse ouders geven wij wekelijks, op zaterdag, Nederlandse les op het Liden & Denz taalinstituut. Op onze school zitten ca. 50 leerlingen. We geven les aan Nederlandstaligen, werken met Nederlandse taalmethodes en volgen het Nederlandse onderwijssysteem, inclusief de toetsen die ook in het Nederlandse onderwijs worden afgenomen. De lessen staan in het teken van de lesstof uit de Nederlandse taalmethodes en van cultuur (Kinderboekenweek, Sinterklaas, Koningsdag etc.).   We geven les in niveau groepen, volgens het Nederlandse groepensysteem. In een klas zitten maximaal twee niveau groepen samen. We proberen kinderen uiteraard zoveel mogelijk te plaatsen op het niveau waar ze het beste passen.   Wilt u meer weten? Kijk dan eens in onze schoolgids of neem contact op met de coördinator van onze school.   Tot ziens bij NTC Mishka!.

Voor wie?

Voor wie?

Het onderwijs is bedoeld voor Nederlandstalige kinderen als aanvulling op de lessen die zij volgen op de lokale of internationale dagschool . Het doel is om de Nederlandse taalverwerving en taalvaardigheid te stimuleren en om de binding met de Nederlandse cultuur te bevorderen.

Onderwijsprogramma

Onderwijsprogramma

In principe bestaat elke les uit een aantal onderdelen waarbij alle taalaspecten aan bod komen, zoals woordenschat, spelling en begrijpend lezen. De kinderen krijgen 3 uur les in de week op 31 zaterdagen (9.00-12.00) door het jaar heen. We streven in deze groepen naar aansluiting met het onderwijs in Nederland.

Cultuur

Cultuur

In aanvulling op taalvaardigheid heeft onze school ook aandacht voor de Nederlandse en Vlaamse cultuur, aardrijkskunde en geschiedenis. Naast feesten als Sinterklaas en Koningsdag, zullen we ook aandacht besteden aan onderwerpen als de Kinderboekenweek, de jaargetijden en andere (actuele) onderwerpen.