De Nederlandse School in Moskou

Welkom op de website van de Nederlandse school in Moskou, NTC Mishka. Het volgen van onderwijs aan NTC Mishka (Nederlands Taal- en cultuuronderwijs) geeft kinderen de kans om tijdens hun verblijf in Moskou op niveau te blijven in de moedertaal. Dit vergemakkelijkt  bij terugkeer de instroom in het onderwijs in Nederland of België.
Met een enthousiast leerkrachten team en hulp van diverse ouders geven wij wekelijks, op zaterdag, Nederlandse les op het Liden & Denz instituut.

Op onze school zitten ca. 20 leerlingen.

We geven les aan Nederlandstaligen, werken met Nederlandse taalmethodes en volgen het Nederlandse onderwijssysteem, inclusief de toetsen die ook in het Nederlandse onderwijs worden afgenomen. De lessen staan in het teken van de lesstof uit de Nederlandse taalmethodes en van cultuur (Kinderboekenweek, Sinterklaas, Koningsdag etc.).
We geven les in niveau groepen, volgens het Nederlandse groepensysteem. In een klas zitten maximaal twee niveau groepen samen. We proberen kinderen uiteraard zoveel mogelijk te plaatsen op het niveau waar ze het beste passen.
Wilt u meer weten? Neem dan eens contact op met de coördinator van onze school (coordinator@ntcmishka.nl).
Tot ziens bij NTC Mishka!