Voor wie?

Het onderwijs is bedoeld voor Nederlandstalige kinderen die de NTC-lessen volgen naast de lessen op de lokale of internationale dagschool.  De kinderen krijgen 3 uur les in de week op de zaterdagochtenden door het jaar heen.

Het doel is om:

  • de Nederlandse taalverwerving en taalvaardigheid te ontwikkelen en te stimuleren;
  • de kennis van en de binding met de Nederlandse cultuur te bevorderen

Om onderwijs te kunnen volgen aan onze school zijn de volgende voorwaarden gesteld:

  • De leerling begrijpt en spreekt Nederlands.
  • Er vindt thuis een actieve bijdrage plaats aan de Nederlandse taal.
  • Er is minstens één goed Nederlandssprekende ouder, die ook kan helpen bij het huiswerk van de kinderen.

De school biedt geen passend onderwijs voor leerlingen die Nederlands als vreemde taal willen leren.Voor de toelating vindt er, zo mogelijk, een intakegesprek plaats tussen de leerling, de ouders en de coördinator of leerkracht. Ter voorbereiding dient een inschrijfformulier te worden ingevuld. Daarnaast zullen wij vragen om de volgende documenten:

  • Onderwijskundig rapport met eventuele toelichting bij remediëring, beschreven in een handelingsplan, indien aanwezig.
  • Recente toetsgegevens van het leerlingenvolgsysteem, indien aanwezig.
  • Kopie van het laatste schoolrapport.

Aan de hand van deze gegevens proberen wij een zo goed mogelijk beeld te krijgen van het kind en vooral ook van zijn/haar niveau van de Nederlandse taal. In sommige gevallen kan het nodig zijn om aanvullende toetsen af te nemen om een juist beeld van het taalniveau van de leerling te krijgen.
We nemen 4 tot 6 weken de tijd om te kijken of uw kind in de juiste groep is geplaatst. Mocht dit niet zo zijn, dan zullen we u hiervan op de hoogte brengen en met u bespreken waarom wij denken dat het beter is dat uw kind naar een andere groep gaat.
Toelating van nieuwe leerlingen tot de school vindt aanvankelijk plaats aan het begin van het schooljaar. Instroom tijdens het schooljaar (bijv. als de leerling gedurende het schooljaar 4 wordt of als de ouders tijdens het schooljaar naar Moskou zijn verhuisd) is onder voorwaarden mogelijk.